Hướng Dẫn Tải IOS-Testligh theo 2 bước

Bước 1 : Tải Testlight Tải App VÕ LÂM DANH TƯỚNG khi đã cài Testflight

** Lưu Ý **

- Sử Dụng Trình Duyệt Safari Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


Hướng Dẫn Tin Cậy Ứng Dụng© 2021 - Được Thực Hiện Bởi BQT JXM TEAM

http://volamdt.com